Главная | Войти | Карта |  xperia  
 
Sadržaj » Zaključavanje i zaštita telefona » IMEI broj

IMEI broj

Svaki telefon ima jedinstveni broj za Međunarodnu identifikaciju mobilnog uređaja IMEI (eng. - International Mobile Equipment Identity). Trebate čuvati kopiju ovog broja. Ako je vaš telefon ukraden, vaš davatelj usluga mreže može koristiti IMEI broj da zaustavi pristup telefonu na mrežu u vašoj zemlji.

Prikaz IMEI broja


Prikaz IMEI broja u telefonu

  1. Iz Početni zaslon , dotaknite .
  2. Pronađite i dotaknite Postavke > O telefonu > Status .
  3. Pomaknite se do IMEI da biste prikazali IMEI broj.